دستور ANALYSISDRAFT در اتوکد

ANALYSISDRAFT (فرمان)

یک گرادیان رنگ را بر روی یک مدل سه بعدی نشان می دهد تا مشخص گردد، فضای کافی بین یک قسمت و قالب آن وجود دارد یا خیر .

 علامت

اگر سطح موازی به سطح ساخت و ساز با نرمال سطح مواجه است همان جهت به عنوان UCS فعلی، پیش نویس زاویه ۹۰.۰ است. اگر عمود باشد ، ۰ است. اگر سطح به موازات UCS فعلی باشد با عادی سطح در جهت مخالف از UCS فعلی قرار دارد ، زاویه پیش نویس -۹۰.۰ است.

برای تغییر پیش نویس تنظیمات نمایشگر تجزیه و تحلیل ، از زبانه پیش نویس زاویه کادر گفتگوی گزینه ها استفاده کنید.

لیست گزینه ها

مواد جامد ، سطوح را برای تجزیه و تحلیل انتخاب کنید
اشیاء جامد یا سطحی سه بعدی را که می خواهید آنالیز کنید مشخص می کند.
خاموش 
صفحه نمایش رنگی آنالیز را برای همه اشیاء که برای تجزیه و تحلیل پیش نویس انتخاب شده اند خاموش می کند.

ANALYSISDRAFT (Command)

Displays a color gradient onto a 3D model to evaluate whether there is adequate space
between a part and its mold.

Find

If the surface is parallel to the construction plane with surface normals facing in
the same direction as the current UCS, the draft angle is 90.0. When perpendicular, it is
۰. If the surface is parallel to the current UCS with surface normals facing in the opposite direction than the current UCS, the draft angle is -90.0.

To change the draft analysis display settings, use the Draft Angle tab of the Analysis
Options dialog box.

List of Options

Select solids, surfaces to analyze
Specifies the 3D solid or surface objects that you want to analyze.
Turn off
Turns off the analysis color display for all objects that were selected for draft
analysis.

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید