دستور AMECONVERT جهت تبدیل مدل های جامد AME به اشیاء جامد در اتوکد

AMECONVERT (فرمان)

مدل های جامد AME را به اشیاء جامد اتوکد تبدیل می کند.

به دلیل افزایش دقت در مدل سازنده جدید ، مدلهای AME ممکن است بعد از تبدیل کمی متفاوت به نظر برسند . این تفاوت در جایی قابل توجه است که نسخه قبلی مدلساز جامد سطوح دو شکل مختلف را به همان اندازه نزدیک نشان می داد که در همان صفحه در نظر گرفته می شوند. تحمل دقیق تر مدل ساز جامد ممکن است این سطوح را کمی جبران کند. این پدیده بیشتر با ویژگی های هماهنگ مانند فیله ها ، اتاق ها و سوراخ های مختلف مشاهده می شود.

سوراخ ممکن است وقتی مدلساز جدید با توانایی تقریبی ظریف تر ، سوراخ های کوری شود ، آنچه را که یکبار سوراخ شده بود تفسیر می کند که کمی کمتر از جامد است. به طور معمول ، طول مواد جامد باقیمانده تفاوت بین تحمل مدل ساز قبلی و مدل ساز جدید است.

به همین ترتیب ، فیله ها یا شفاف های به روز شده گاهی اوقات می توانند کمی در زیر سطح قرار گیرند و سوراخی را از طریق جامد ایجاد کنند و شکل اصلی را بدون تغییر باقی بگذارند. همچنین ، کشیدن فیله یا محفظه کمی بالاتر از سطح اصلی ،
انتقال ناهموار بین جامد و فیله یا محفظه را ایجاد می کند.

 

با اجرای دستور اعلان زیر نمایش داده می شود:

Select objects

برای تبدیل یک یا چند شی AME را انتخاب کنید. اشیایی که انتخاب می کنید باید Advanced Modeling Extension (AME) 2 یا ۲.۱ منطقه یا مواد جامد را منتشر کنند. همه اشیاء دیگر نادیده گرفته می شوند.

AMECONVERT (Command)

Converts AME solid models to AutoCAD solid objects.

Because of increased accuracy in the new solid modeler, AME models may look slightly
different after conversion. This difference is noticeable where the previous version
of the solid modeler identified the surfaces of two different shapes as so close as
to be considered in the same plane. The new solid modeler’s finer tolerance may interpret
these surfaces as being slightly offset. This phenomenon is most apparent with aligned
features such as fillets, chamfers, and through-holes.

Holes might become blind holes when the new modeler, with its much finer approximation
capability, interprets what was once a through-hole as being slightly less wide than
the solid. Typically, the length of the remaining solid material is the difference
between the tolerance of the previous modeler and that of the new modeler.

Likewise, updated fillets or chamfers can occasionally be placed slightly below the
surface, creating a hole through the solid, leaving the original shape unaltered.
Also, drawing fillets or chamfers slightly above the original surface creates an uneven
transition between the solid and the fillet or chamfer.

The following prompt is displayed.

Select objects

Select one or more AME objects to convert.

The objects you select must be Advanced Modeling Extension (AME) Release 2 or 2.1
regions or solids. All other objects are ignored.

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید