دستور AFLAGS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور AFLAGS (متغیر سیستم) در اتوکد

گزینه هایی را برای attribute ها تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: ۱۶

مقدار مجموع موارد زیر است:

۰

هیچ حالت attribute انتخاب نشده است

۱

نامرئی (Invisible)

۲

مقدار ثابت (Constant)

۴

تأیید شده (Verify)

۸

از پیش تعیین شده (Preset)

۱۶

موقعیت قفل در بلوک (Lock position in block)

۳۲

چندین خطی (Multiple lines)

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​