دستور ADDSELECTED در اتوکد

از این دستور برای تولید اشیائی مانند شیئ انتخاب شده استفاده می گردد. برای مثال اگر یک دایره را انتخاب کنیم و این دستور را اجرا کنیم مثل این می ماند که فرمان Circle را اجرا کرده ایم.

علامت

 

این دستور یک شی جدید از همان نوع و خواص عمومی به عنوان یک شی انتخاب شده ایجاد می کند، اما با مقادیر هندسی متفاوت.

بعد از انتخاب یک شی، از شما خواسته می شود که مقادیر هندسی برای جسم جدید، مانند نقطه شروع جدید، اندازه و مکان، را مشخص کنید. به عنوان مثال، اگر یک دایره را انتخاب کنید، دایره جدید رنگ و لایه دایره انتخاب شده را تصویب می کند، اما یک نقطه مرکزی و شعاع جدید را مشخص می کنید.

اشیاء خاص دارای خصوصیات خاصی هستند که پشتیبانی می شوند، همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است.

 

نوع شی خواص ویژه پشتیبانی شده توسط ADDSELECTED
Gradient نام گرادیان ، رنگ ۱ ، رنگ ۲ ، زاویه شیب ، متمرکز
Text, MText, Attribute Definition سبک متن ، ارتفاع
Dimensions (Linear, Aligned, Radial, Diametric, Angular, Arc Length, and Ordinate) Dim Style ، مقیاس ابعاد
Tolerance  سبک
Leader Dim Style ، مقیاس ابعاد
Multileader سبک چند مرحله ای ، مقیاس کلی
Table سبک
Hatch الگو ، مقیاس ، چرخش
Block Reference, External Reference نام
Underlays (DWF, DGN, Image, and PDF) نام

 

با اجرای دستور اعلان زیر نمایش داده می شود:

Select object
یک شی برای اجرای دستور انتخاب کنید.

منابع مرتبط
دستورات برای کپی اشیاء

مفاهیم مرتبط
درباره کپی کردن اشیاء

ADDSELECTED (Command)

Creates a new object of the same type and general properties as a selected object, but with different geometric values.

Find

After you select an object, you are prompted to specify geometric values for the new object, such as a new start point, size, and location. For example, if you select a circle, the new circle adopts the selected circle’s color and layer, but you specify a new center point and radius.

Certain objects have special properties that are supported, as shown in the following table.

Object type Special properties supported by ADDSELECTED
Gradient Gradient name, Color 1, Color 2, Gradient Angle, Centered
Text, MText, Attribute Definition Text Style, Height
Dimensions (Linear, Aligned, Radial, Diametric, Angular, Arc Length, and Ordinate) Dim Style, Dim Scale
Tolerance Dim Style
Leader Dim Style, Dim Scale
Multileader Multileader Style, Overall Scale
Table Table Style
Hatch Pattern, Scale, Rotation
Block Reference, External Reference Name
Underlays (DWF, DGN, Image, and PDF) Name

The following prompt is displayed.

Select object

Select an object to serve as the basis for a new object.

The remaining prompts vary by object type.

Learning AutoCad

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید