در هنگام ضبط ماکرو در اتوکد با دستور ACTUSERINPUT ورودی مختصات، اندازه یا مقدار عددی از کاربر بگیرید

ACTUSERINPUT (فرمان)

با استفاده از این دستور می توان در هنگام ضبط یک ماکرو، فرایند ضبط را به طور موقت متوقف نمود و از کاربر یک عدد به عنوان ورودی دریافت کرد.

 علامت

 

عملکرد ضبط شده بعدی هنگام توقف عملکرد ماکرو ، برای ورودی کاربر مکث می کند.

نماد موجود در Action Tree نشانگر وجود مکث ورودی کاربر است.
بسته به اینکه ورودی مختصات، اندازه یا مقدار عددی باشد، تصویر متفاوت است .

ACTUSERINPUT (Command)

Pauses for user input in an action macro.

Find

The next recorded action is set to pause for user input when the action macro is
played back.

You can insert a pause for user input by selecting the value node in the Action Tree
that you want to pause and provide input for during playback.

The icon in the Action Tree indicates the presence of a user input pause. The image
differs, depending on whether the input is a coordinate, a measurement, or a numeric
value.

 

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید