نقطه مبنا در ضبط ماکرو در اتوکد دستور ACTBASEPOINT

ACTBASEPOINT (فرمان)

این دستور یک نقطه مبنا در ماکرو های در حال ضبط ایجاد می کند.

 علامت

همانطور که یک ماکرو را ضبط می کنید، می توانید از این دستور برای وارد کردن سریع ورودی نقطه پایه استفاده کنید. در حین پخش ، ماکرو برای نمایش اعلان متوقف می شود و تا زمانی که یک نقطه مشخص نشود ، ادامه نمی یابد.

اقدامات بعدی در یک ماکرو نسبت به هر پایه اصلی وجود دارد. نقطه پایه می تواند به عنوان مکث برای ورودی کاربر باشد یا می تواند به یک مکان مختصات تبدیل شود.

در پنجره Action Tree ، مکث نقطه پایه با نماد زیر نشان داده شده است:

می توانید با کلیک راست بر روی آیکون و پاک کردن علامت Pause for User Input ، مقدار نقطه مبنای ذکر شده را به مقدار مطلق تغییر دهید. همچنین می توانید با کلیک راست بر روی یک ماکرو اکشن در درخت Action یک پایه جدید را وارد کنید.

توجه: هنگامی که ماکرو (با یک نقطه پایه درج شده) را در نسخه قدیمی تر از اتوکد ۲۰۱۰ فعال می کنید ، یک پیام خطا نمایش داده می شود و ماکرو از محل ماکروهای اکشن موجود حذف می شود.

اعلان زیر در هنگام اجرای این دستور نمایش داده می شود:

Base point

در حین پخش ماکرو ، یک نکته را مشخص کنید تا به عنوان یک نقطه پایه استفاده شود.

ACTBASEPOINT (Command)

Inserts a base point or base point prompt in an action macro.

Find

As you record an action macro, you can use this command to insert a prompt for base point input. During playback, the macro pauses to display the prompt and does not continue until a point is specified.

Subsequent actions in a macro are located relative to each basepoint. The base point can serve as a pause for user input or can be converted to an absolute coordinate location.

In the Action Tree window, the base point pause is represented by the following icon:

You can change the listed base point value to an absolute value by right-clicking the icon and clearing the Pause for User Input checkmark. You can also insert a new base by point right-clicking an action macro or the command node in the Action tree.

NOTE: When you play back the action macro (with a base point inserted) in a version older than AutoCAD 2010, an error message is displayed and the action macro is removed from the location of available action macros.

The following prompt is displayed.

Base point
Specify a point to serve as a base point during the action macro playback.

Learning AutoCad

 

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید