دستور ۳DZOOM

همان دستور ZOOM است.

۳DZOOM (Command)

Zooms in and out in a perspective view.

Find

Zooming in a perspective view simulates moving the camera closer to the target or
farther away. Objects appear closer or farther away, but the position of the camera
does not change.

The following prompts are displayed only in a perspective view.

All

Zooms to display the entire drawing.

Extents

Zooms to display the drawing extents and results in the largest possible display of
all the objects

Window

Zooms to display an area specified by two points of a rectangular window.

Previous

Zooms to display the previous view.

Object

Zooms to display one or more selected objects as large as possible and in the center
of the view.

Real time

Using the pointing device, zooms interactively.

Learning AutoCad

 

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید