دستور ۳DWALK

دستور ۳DWALK به منظور مشاهده اشیاء سه بعدی در راستاهای مختلف کاربرد دارد.

 

۳DWALK (Command)

Changes the 3D view in a drawing interactively to create the appearance of walking
through the model.

Find
NOTE:By default, the Animations panel is not displayed. With the Visualize tab active,
right click the ribbon and select which panels are displayed.

۳DWALK activates a walk mode in the current viewport. Use the Position Locator window
to track position in the drawing. You can

  • Control direction of walk: On the keyboard, use the four arrow keys or the W (forward),
    A (left), S (back), and D (right) keys.
  • Control direction of view: Drag the mouse in the direction you want to look.
  • Toggle between 3D Walk and 3D Fly: Press F.

Use the shortcut menu to access 3D Walk settings.

Learning AutoCad

 

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید