دستور ۳DOSMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور ۳DOSMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

snap های یک شی سه بعدی را فعال می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: ۱۳۹

اسنپ ها به صورت یک bitcode با استفاده از مجموع مقادیر زیر ذخیره می شود:

مقدار شرح کلیدهای میانبر
۱ snap های شیء ۳D در حال اجرا را فعال می کند ZNON
۲ snap های به یک راس را کنترل می کند ZVER
۴ اسنپ های قسمت میانی را فعال می کند ZMID
۸ snap های مرکز را فعال می کند ZCEN
۱۶ snap های گره spline یا surface را فعال می کند ZKNO
۳۲ snap های به صورت عمود (فقط وجه مسطح) را فعال می کند ZPER
۶۴ به یک جسم نزدیکتر  را فعال می کند ZNEA
۱۲۸ به نزدیکترین نقطه ابر نقطه را فعال می کند PNOD
۲۵۶ یک قطعه مسطح از ابر نقطه را به نزدیکترین نقطه را فعال می کند PNEA
۵۱۲ Snaps عمود بر یک بخش مسطح ابر نقطه را فعال می کند PPER
۱۰۲۴ snap های تقاطع خطوط را برای یک ابر نقطه تقسیم شده ، از جمله تقاطع های بیرونی را فعال می کند PINT
۲۰۴۸ در یک ابر نقطه اسنپ لبه از دو بخش مسطح را فعال می کند PEDGE
۴۰۹۶ Snaps عمود بر لبه دو بخش مسطح در ابر نقطه را فعال می کند PPEDGE
۸۱۹۲ snap های تقاطع استنباطی (گوشه ای) از سه بخش مسطح در یک ابر نقطه را فعال می کند PCOR
۱۶۳۸۴ snap های محور یک قطعه استوانه ای در ابر نقطه را فعال می کند PCL

برای فعال کردن بیش از یک snap از اشیاء در حال اجرا سه بعدی، جمع مقادیر آنها را وارد کنید. به عنوان مثال ، با وارد کردن ۶ Vertex با bitcode 2 و Midpoint با  bitcode 4 مشخص می شوند.

توجه: هنگام اجرا کردن snap های شی ۳D با استفاده از دکمه ۳D Object Snap در نوار وضعیت ، یک بیت کد ۱ به ارزش ۳DOSMODE اضافه می شود. این مقدار اضافی تنظیمات Snap در حال اجرا را بدون از دست دادن آنها فعال می کند.

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربران