دستور ۳DFACE

دستور ۳DFACE در اتوکد به منظور رسم صفحات سه بعدی می باشد. برای استفاده از این دستور ابتدا ۳F را در خط فرمان تایپ کرده و اینتر بزنید. در ویدئو زیر می توانید کاربرد این دستور را ملاحظه کنید.

نکته: در صورت زدن Invisible مرز بیرونی بین مختصات فعال و مختصات بعدی نمایش داده نمی شود.

 

 

 

 

 

 

۳DFACE (Command)

Creates a three-sided or four-sided surface in 3D space.

Find

After entering the last two points for a 3D face, the command repeats automatically
using the these two points as the first two points of the next 3D face. For example:

The following prompts are displayed.

First point

Defines the start point for the 3D surface. After entering the first point, enter
the remaining points in a natural clockwise or counterclockwise order to create a
normal 3D face. If you locate all four points on the same plane, a planar face is
created that is similar to a region object. When you shade or render the object, planar
faces are filled.

Second point

Defines the second point for the 3D surface.

Third point

Defines the third point for the 3D surface.

Fourth point

Defines the fourth point for the 3D surface.

The Third point and Fourth point prompts are repeated until you press Enter. Specify
points 5 and 6 at these repeating prompts. When you finish entering points, press
Enter.

Invisible

Controls which edges of a 3D face are visible, allowing for accurate modeling of objects
with holes. Entering i or invisible before the first point of an edge makes the edge invisible.

The invisible specification must precede any object snap modes, XYZ filters, or coordinate input for that edge. You can create a 3D face in which all
edges are invisible. Such a face is a phantom; it does not appear in wireframe presentations
but can hide material in line drawings. 3D faces do appear in shaded renderings.

You can combine 3D faces to model complex 3D surfaces.

Learning AutoCad

 

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​