دستور ۳DEDITBAR در اتوکد

دستور ۳DEDITBAR در اتوکد به منظور قراردادن و جابجایی نقطه ویرایشگر در SPLINE ها و صفحات NURBS می باشد. برای استفاده از این دستور ابتدا ۳DE را در خط فرمان تایپ کرده و اینتر بزنید. در ویدئو زیر می توانید کاربرد این دستور را ملاحظه کنید.

نکته: صفحات NURBS نوع خاصی از سطوح هستند که دارای گیره می باشند و می توان با گرفتن گیره ها و جابه جا کردن آن شکل صفحات را تغییر داد.

 

 نماد فرمان

 

 

 

 

 

شکل دادن به خطوط و سطوح NURBS، از جمله خواص مماس آنها.

چندین گیره برای حرکت دادن یک نقطه و تغییر اندازه و جهت مماس ها در نقاط خاص روی خطوط و در جهت های U ، V و W در سطوح NURBS موجود است.

ابزار ۳D Edit Bar شامل سه دستگیره است:

دستگیره مثلثی: روش تغییر شکل شی انتخاب شده را مشخص می کند.

دستگیره مربعی: با حرکت دادن نقطه پایه یا تغییر جهت مماس در نقطه پایه، شی انتخاب شده را تغییر شکل می دهد. از سه محور برای محدود کردن گزینه حرکت به یک محور مشخص استفاده کنید. به طور مشابه، سه مربعی که دستگیره مربع را لمس می کنند، گزینه حرکت را به صفحات مشخص شده محدود می کنند.

 

دستگیره پیکان مماس: قدر مماس در نقطه پایه را تغییر می دهد. به عنوان مثال، طولانی شدن گرفتن فلش مماس، انحنای سطح را در نقطه مماس صاف می کند. بسته به جهت مماس مشخص شده در منوی میانبر نوار ویرایش سه بعدی، پیکان مماس در جهت یکی از محورهای U ، V ، یا W سطح است.

 

با اجرای دستور اعلان های زیر نمایش داده می شود:

 

یک سطح یا منحنی NURBS را برای ویرایش انتخاب کنید:

شیئی را که باید اصلاح شود را مشخص کنید. اشیاء معتبر شامل خطوط، کمان‌ها، دایره‌ها، بیضی‌ها و کمان‌های بیضوی، چندخط‌ها، مارپیچ‌ها، اسپلاین‌ها و سطوح NURBS هستند. اجسام غیر از سطوح را می توان به اسپلاین تبدیل کرد.

Point on Curve یا Select Point on NURBS Surface را انتخاب کنید:

یک نقطه پایه را روی منحنی یا سطح NURBS انتخاب شده مشخص می کند. تغییرات در شی انتخاب شده مربوط به این نقطه است.

Base Point نقطه پایه: یک نقطه پایه جدید را روی سطح منحنی یا NURBS مشخص می کند.
Displacement جابه جایی: در صورت امکان ، با نمایش مختصات مطلق وارد شده بر روی منحنی یا سطح انتخاب شده، یک نقطه پایه جدید را مشخص می کند.
Undo بازگشت: تغییر قبلی را بدون خروج از دستور لغو می کند.
Exit خروج: عملیات فعلی را لغو می کند و به دستور قبلی باز می گردد و از دستور خارج می شود.

 

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​