فرمان Xline در اتوکد (دستور ترسیم خطوط بی نهایت، دو سر بی انتها)

دستور Xline در اتوکد برای ترسیم خطوط  بی نهایت استفاده میشود. Xline برای ایجاد خطوط مرجع، و همچنین برای قطع کردن مرزها بسیار مفید و کاربردی است.

 

نماد دستور

 

 برای اجرای فرمان خط بی انتها در اتوکد باید:

۱- در خط فرمان XL را تایپ کنید و اینتر بزنید.

۲- و یا از طریق روبان اتوکد در زبانه Home در گروه Draw گزینه Xline را انتخاب کنید.

 

 

با اجرای دستور XL پرسش‌های زیر نمایش داده می‌شوند.

Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: نقطه اول را مشخص کنید و یا یکی از پنج گزینه را انتخاب کنید.

Specify through point: نقطه بعدی را مشخص کنید.

موقعیت خط دوسر بی‌نهایت با استفاده از دو نقطه که خط از آنها عبور می‌کند مشخص می‌شود.

 

xline

 

بعد از اجرای دستور با پنج روش میتوانید خطوط با طول بی نهایت ترسیم کنید.

Hor (افقی): یک خط X افقی از طریق یک نقطه مشخص ایجاد می‌کند.

با تایپ حرف H شما این امکان را دارید تا خطوط افقی ترسیم کنید و با هر بار کلیک در صفحه گرافی اتوکد یک خط افقی بی نهایت ترسیم میشود و با کلیک راست موس شما میتوانید از دستور خارج شوید.

Ver (عمودی): یک خط X عمودی از طریق یک نقطه مشخص ایجاد می‌کند. Xline به هم‌راستی با محور Y ایجاد می‌شود.

با تایپ حرف V شما این امکان را دارید تا خطوط عمودی ترسیم کنید و با هر بار کلیک در صفحه گرافی اتوکد یک خط عمودی بی نهایت ترسیم میشود و با کلیک راست موس شما میتوانید از دستور خارج شوید.

Ang (زاویه): یک Xline با زاویه مشخص ایجاد می‌کند. زاویه خط X را مشخص می‌کند.

با تایپ حرف A شما این امکان را دارید تا خطوط زاویه دار ترسیم کنید. برای ترسیم خطوص با زاویه دلخواه میتوانید عدد زاویه را وارد کنید و بلافاصله یک خط بی نهایت به صورت پویا ترسیم میشود و شما به هر کلیک در محیط گرافیکی میتوانید خط  را جانمایی کنید. و یا یا استفاده از انتخاب دونقطه زاویه مورد نظر را به نرم افزار دهید، و با هر بار کلیک در صفحه گرافی اتوکد یک خط زاویه دار بی نهایت ترسیم میشود و با کلیک راست موس شما میتوانید از دستور خارج شوید.

Reference (مرجع): زاویه را از یک خط مرجع انتخابی مشخص می‌کند. این زاویه به صورت مخالف عقربه‌های ساعت از خط مرجع اندازه‌گیری می‌شود.

Bisect (دونیم): یک Xline ایجاد می‌کند که از رؤس زاویه انتخاب شده عبور کرده و دونیم زاویه بین خط اول و دوم را به دو نیم تقسیم می‌کند. Xline در صفحه‌ای قرار دارد که توسط سه نقطه تعیین شده است.

با تایپ حرف B شما میتوانید با انتخاب سه نقطه یک نیمساز رسم کنید. این خط از نقطه اول به صورتی عبور میکند و از نیم ساز حاصل از خط فرضی نقاط اول و دوم و خط  فرضی نقاط اول و سوم  باشد.  و فرمان همچنان ادامه خواهد داشت و از نقطه اول بطور دائم استفاده میشود و نیمساز های دیگری با استفاده از نقطه دوم و نقاط دیگر ترسیم میشود.

Offset (آفست): یک Xline موازی با یک شیء دیگر ایجاد می‌کند. فاصله آفست فاصله‌ای که Xline از شیء انتخابی آفست می‌شود را مشخص می‌کند.

با تایپ حرف O شما میتواند با وارد کردن اندازه دلخواه خطوط دیگر را Offset کنید. و با این عمل شما یک خط بی نهایت ایجاد میکنید.روی خطوط عادی و حتی خطوط بی نهایت دیگر هم میتوانید کلیک کنید. و با کلیک راست به فرمان خاتمه دهید.

Through (از طریق): یک Xline ایجاد می‌کند که از یک خط آفست شده و از طریق یک نقطه مشخص عبور می‌کند.

 

 

xline

 

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​