فرمان Xline در اتوکد (دستور ترسیم خطوط بی نهایت، بی انتها)

آموزش فرمان Xline در اتوکد

xline

لطفآ منتظر شوید تا انیمیشن به طور کامل لود شود …

xline

این دستور برای ترسیم خطوط  بی نهایت استفاده میشود.

 برای اجرای فرمان باید در خط فرمان XL را تایپ کنید.

بعد از اجرای دستور با پنج روش میتوانید خطوط بی نهایت ترسیم کنید.

 

Hor

با تایپ حرف H شما این امکان را دارید تا خطوط افقی ترسیم کنید و با هر بار کلیک در صفحه گرافی اتوکد یک خط افقی بی نهایت ترسیم میشود و با کلیک راست موس شما میتوانید از دستور خارج شوید.

 
Ver

با تایپ حرف V شما این امکان را دارید تا خطوط عمودی ترسیم کنید و با هر بار کلیک در صفحه گرافی اتوکد یک خط عمودی بی نهایت ترسیم میشود و با کلیک راست موس شما میتوانید از دستور خارج شوید.

Ang

با تایپ حرف A شما این امکان را دارید تا خطوط زاویه دار ترسیم کنید. برای ترسیم خطوص با زاویه دلخواه میتوانید عدد زاویه را وارد کنید و بلافاصله یک خط بی نهایت به صورت پویا ترسیم میشود و شما به هر کلیک در محیط گرافیکی میتوانید خط  را جانمایی کنید. و یا یا استفاده از انتخاب دونقطه زاویه مورد نظر را به نرم افزار دهید، و با هر بار کلیک در صفحه گرافی اتوکد یک خط زاویه دار بی نهایت ترسیم میشود و با کلیک راست موس شما میتوانید از دستور خارج شوید.

 

 Bisect

با تایپ حرف B شما میتوانید با انتخاب سه نقطه یک نیمساز رسم کنید. این خط از نقطه اول به صورتی عبور میکند و از نیمساز حاصل از خط فرضی نقاط اول و دوم و خط  فرضی نقاط اول و سوم  باشد.  و فرمان همچنان ادامه خواهد داشت و از نقطه اول بطور دائم استفاده میشود و نیمساز های دیگری با استفاده از نقطه دوم و نقاط دیگر ترسیم میشود.

 

 Offset

با تایپ حرف O شما میتواند با وارد کردن اندازه دلخواه خطوط دیگر را Offset کنید. و با این عمل شما یک خط بی نهایت ایجاد میکنید.روی خطوط عادی و حتی خطوط بی نهایت دیگر هم میتوانید کلیک کنید. و با کلیک راست به فرمان خاتمه دهید.


 

.

 

XLINE (دستور)

یک خط ساختاری با طول بی‌نهایت ایجاد می‌کند.

نماد

Xline برای ایجاد خطوط ساختاری و مرجع، و همچنین برای قطع کردن مرزها مفید است.

پرسش‌های زیر نمایش داده می‌شوند.

Point (نقطه)

موقعیت خط بی‌نهایت با استفاده از دو نقطه از طریق آن که خط از آنها عبور می‌کند مشخص می‌شود.

Xline از طریق نقطه مشخص شده ایجاد می‌شود.

.

Hor (افقی)

یک خط X افقی از طریق یک نقطه مشخص ایجاد می‌کند.

Xline به هم‌راستی با محور X ایجاد می‌شود.

Ver (عمودی)

یک خط X عمودی از طریق یک نقطه مشخص ایجاد می‌کند.

Xline به هم‌راستی با محور Y ایجاد می‌شود.

Ang (زاویه)

یک Xline با زاویه مشخص ایجاد می‌کند.

زاویه خط X را مشخص می‌کند.

 

Reference (مرجع)

زاویه را از یک خط مرجع انتخابی مشخص می‌کند. این زاویه به صورت مخالف عقربه‌های ساعت از خط مرجع اندازه‌گیری می‌شود.

.

Bisect (دونیم)

یک Xline ایجاد می‌کند که از رؤس زاویه انتخاب شده عبور کرده و دونیم زاویه بین خط اول و دوم را به دو نیم تقسیم می‌کند.

Xline در صفحه‌ای قرار دارد که توسط سه نقطه تعیین شده است.

Offset (آفست)

یک Xline موازی با یک شیء دیگر ایجاد می‌کند.

فاصله آفست

فاصله‌ای که Xline از شیء انتخابی آفست می‌شود را مشخص می‌کند.

Through (از طریق)

یک Xline ایجاد می‌کند که از یک خط آفست شده و از طریق یک نقطه مشخص عبور می‌کند.

 ترسیم خطوط بی نهایت استفاده میشود

XLINE برای ترسیم خط دوسربی نهایت

تایپ دستورxline در خط فرمان رفتن

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید