فرمان rectangle در اتوکد (دستور ترسیم مستطیل چهارضلعی ‌ها از قبیل مربع)

دستور ترسیم سریع مستطیل چهارضلعی ‌ها از قبیل مربع در اتوکد (مخفف Rectangle به معنی مستطیل یا راست گوشه).

با کمک این دستور میتوان مستطیل و یا مربع را به راحتی با مدل های پخدار ، گوشه کرد و ضخامت دار ترسیم کرد. خصوصیت شی ترسیم شده از نوع Pline  می باشد.

برای اجرای این دستور میتوان از منوی Draw روی گزینه Rectangle کلیک کرد.

و یا با استفاده از تایپ حروف REC در خط فرمان دستور را اجرا کنید.

با انتخاب دو نقطه P1 و P2 یک مستطیل رسم کنید. سری ویدئو های اموزش اتوکد دستور ترسیم سریع مستطیل در انتهای پست آورده شده است.

بعد از انتخاب نقطه اول و قبلا از انتخاب نقطه دوم با این گزینه ها رو برو میشوید .

Chamfer

با استفاده از تایپ حرف C و یا انتخاب گرینه Chamfer توسط موس کاربر میتواند مستطیل و یا مربعی که ترسیم میکند دارای پخ باشد.

پس از انتخاب گزینه Chamfer اتوکد از کاربر درخواست دو عدد برای زدن پخ درخواست میکند .

پس از ورود عدد اول بلافاصله عدد دوم را نیز وارد کنید.

قبل از ورود دو مقدار باید توجه داشته باشید که ترتیب مقدار پخ اول و دوم در ترسیم شما اولویت هایی را برای ترسیم مشخص میکند. عدد اول برای ضلع قائم و عدد دوم برای ضلع افقی در نظر گرفته میشود.

Dimensions

با انتخاب این گزینه شما میتوانید با دو مقدار طول و عرض مستطیل مورد نظر را ترسیم کنید.

ابتدا مقدار طول از کاربر درخواست میشود .بطور مثال عدد ۳ را وارد کنید.

و بعد از ورود مقدار طول میتوانید مقدار عرض را وارد کنید . مستطیل به صورت پویا ترسیم میشود.

اتوکد برای ترسیم نهایی مستطیل گوشه ای از کاربر درخواست میکند که میتوان نقظه مناسب را با استفاده از کلیک موس ان را انتخاب کرد، و مستطیل ترسیم میشود.

Elevation

اگر گزینه Elevation را انتخاب کنید میتوانید مستطیلی با مقدار Z ترسیم کنید. یعنی در حالت معمول و پیش فرض اتوکد نقاط انتخاب شده داری مقدار Z نیستند و اگر شما مقدار Elevation را عدد ۱ وارد کنید شکل حاصل دارای مقدار Z به اندازه ۱ میباشد.

Fillet

با انتخاب این گزینه شما میتوانید مستطیل یا مربعی رسم کنید که گوشه های شکل به شکل کمان ترسم شده باشد.

برای انتخاب گزینه Fillet شما حرف F را انتخاب کنید و یا روی گزینه Fillet کلیک کنید.

پس از انتخاب گزینه Fillet اتوکد مقدار شعاع کمان را از کاربر درخواست میکند.

پس از ورود مقدار شعاع کمان و انتخاب نقطه اول مستطیل به صورت پویا ترسیم میشود و با انتخاب نقطه دوم مستطیل رسم میشود.

Rotation

با انتخاب این گزینه شما میتوانید با زاویه دلخواه مستطیل را رسم کنید.

به طور مثال پس از ورود نقطه اول و انتخاب گزینه Rotation  و وارد کردن مقدار زاویه دوران ، مستطیل را در زاویه مورد نطر به صورت پویا ایجاد کنید و با انتخاب نقطه دوم مستطیل را رسم کنید.

Thickness

با استفاده از این گزینه شما میتوانید یک مستطیل ترسیم کنید که دارای سطحی در بعد سوم داشته باشد.

برای انتخاب گزینه Thickness حرف T را در خط فرمان تایپ کنید و یا گزینه Thickness را انتخاب کنید.

بعد از ورود مقدار Thickness و انتخاب دو نقطه شکل ایجاد شده به این صورت خواهد بود.

Width

با انتخاب این گزینه شما میتوانید مستطیل با ضخامت ترسیم کنید.

برای انتخاب گزینه Width حرف W را در خط فرمان تایپ کنید و یا گزینه Width را انتخاب کنید.

بعد وارد کردن مقدار Width در خط فرمان و انتخاب دو نقطه شکل ایجاد شده به این صورت ترسیم میگردد.

Area

با انتخاب این گزینه قبل از انتخاب نقطه دوم که تصویر مستطیل به صورت پویا با موس حرکت میکند، شما میتوانید مقدار مساحت مستطیل را مشخص کنید و با استفاده از اندازه یک ضلع مستطیل را رسم کنید.

بعد از انتخاب گزینه Area  و وارد کردن مقدار مساحت مستطیل شما با دو گزینه زیر مواجه میشوید.

اگر مساحت مستطیل را عدد ۱۶ وارد کرده باشید و گزینه Length را انتخاب کنید و عدد ۳ را وارد کنید مستطیل در تصویر را رسم خواهید کرد. توجه داشته باشید که نقطه دوم و عرض مستطیل خودکار انتخاب میشود.

اگر مساحت مستطیل را عدد ۱۶ وارد کرده باشید و گزینه Width را انتخاب کنید و عدد ۵.۴ را وارد کنید مستطیل در تصویر را رسم خواهید کرد. توجه داشته باشید که نقطه دوم و طول مستطیل خودکار انتخاب میشود.


 

لیسپ ترسیم مستطیل با سه نقطه در اتوکد را از اینجا دانلود کنید   

 

هدف از ایجاد این تایپیک آموزش و رفع اشکال در نرم افزار اتوکد ( AutoCAD ) می باشد.

برای ترسیم چهار ضلعی استفاده می شود. طریقه فعال نمودن:

۱- با نوشتن Rec در خط فرمان

۲ – انتخاب دستور Rectangle از منوی آبشاری

۳- برای اجرای این دستور میتوان از منوی Draw روی گزینه Rectangle کلیک کرد.

با کمک این دستور میتوان مستطیل و یا مربع را به راحتی با مدل های پخدار ، گوشه کرد و ضخامت دار ترسیم کرد.

 

RECTANG (دستور)

یک چندضلعی مستطیلی ایجاد می‌کند.

نماد

یک چندضلعی مستطیلی از پارامترهای مستطیل مشخص (طول، عرض، چرخش) و نوع گوشه‌ها (فیلت، چمفر، یا مربع) ایجاد می‌کند.

پیام‌های زیر نمایش داده می‌شوند.

تنظیمات فعلی: چرخش = ۰

 1. Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: نقطه یا گزینه‌ای را وارد کنید.
  • First Corner Point (نقطه اول): نقطه‌ای از گوشه مستطیل را مشخص می‌کند.
  • Other Corner Point (نقطه دیگر): یک مستطیل با استفاده از نقاط مشخص شده به عنوان گوشه‌های قطری مخالف ایجاد می‌کند.
  • Area (مساحت): یک مستطیل با استفاده از مساحت و طول یا عرض ایجاد می‌کند. اگر گزینه چمفر یا فیلت فعال باشد، مساحت شامل تأثیر چمفرها یا فیلت‌ها بر گوشه‌های مستطیل است.
  • Dimensions (ابعاد): یک مستطیل با استفاده از مقادیر طول و عرض ایجاد می‌کند.
  • Rotation (چرخش): یک مستطیل با زاویه چرخش مشخص ایجاد می‌کند.
  • Chamfer (چمفر): مسافت‌های چمفر را برای مستطیل تنظیم می‌کند.
  • Elevation (ارتفاع): ارتفاع مستطیل را مشخص می‌کند.
  • Fillet (فیلت): شعاع فیلت مستطیل را مشخص می‌کند.
  • Thickness (ضخامت): ضخامت مستطیل را مشخص می‌کند.
  • Width (عرض): عرض چندضلعی را مشخص می‌کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید