فرمان polysolid (دستور ترسیم چند‌حجمی فرمان Polysolid پلی سالید در اتوکد سه بعدی)

 

آموزش دستور ترسیم چند‌حجمی فرمان Polysolid پلی سالید در اتوکد سه بعدی

 

 

 

POLYSOLID (دستور)

یک جامد شبیه به دیوار ۳D ایجاد می‌کند.

نماد

می‌توانید دیوارهایی با قطعات راست و منحنی با ارتفاع و عرض ثابت ایجاد کنید.

با دستور POLYSOLID، می‌توانید یک خط موجود، ۲D پلی‌لاین، قوس یا دایره را به یک جامد با یک مشخصه مستطیلی تبدیل کنید. یک پلی‌سالید می‌تواند قطعات منحنی داشته باشد، اما به طور پیش‌فرض مشخصه همیشه مستطیلی است.

می‌توانید یک جامد را با دستور POLYSOLID همانند یک پلی‌لاین کشیده ویا آن را ایجاد کنید. متغیر سیستم PSOLWIDTH عرض پیش‌فرض برای جامد را تنظیم می‌کند. متغیر سیستم PSOLHEIGHT ارتفاع پیش‌فرض برای جامد را تنظیم می‌کند.

پیام‌های زیر نمایش داده می‌شوند.

 1. Start point (نقطه شروع): یک نقطه شروع برای یک قطعه پلی‌سالید مشخص می‌کند.
 2. Object (شیء): یک شیء را برای تبدیل به یک جامد مشخص می‌کند. می‌توانید خط، قوس، پلی‌لاین ۲D یا دایره را تبدیل کنید.
 3. Height (ارتفاع): ارتفاع جامد را مشخص می‌کند. ارتفاع پیش‌فرض به تنظیم فعلی PSOLHEIGHT تنظیم شده است.
 4. Width (عرض): عرض جامد را مشخص می‌کند. عرض پیش‌فرض به تنظیم فعلی PSOLWIDTH تنظیم شده است.
 5. Justify (همگرایی): عرض و ارتفاع جامد را به صورت چپ، راست یا مرکزی همگرا می‌کند هنگام تعیین مشخصه با دستور. همگرایی بر اساس جهت شروع اولین قطعه از مشخصه است.
 6. Next Point (نقطه بعدی): نقطه بعدی پروفایل پلی‌سالید را مشخص می‌کند.
 7. Arc (قوس): یک قطعه قوسی به جامد اضافه می‌کند. جهت شروع پیش‌فرض قوس مماس به آخرین قطعه کشیده شده است. می‌توانید با گزینه Direction جهت شروع متفاوتی را مشخص کنید.
 8. Close (بستن): جامد را با ایجاد یک قطعه خطی یا قوسی از آخرین رأس به شروع جامد بسته می‌کند.
 9. Direction (جهت): قطعه قوس را با تنظیم یک جهت مماس شروع و یک نقطه پایان مشخص می‌کند.
 10. Line (خط): از حالت Arc خارج شده و قطعات خطی را می‌کشد.
 11. Second Point (نقطه دوم): نقطه دوم و نقطه پایان یک قطعه قوسی سه نقطه‌ای را مشخص می‌کند.
 12. Undo (بازگشت): آخرین قطعه قوسی افزوده شده به جامد را حذف می‌کند.
 13. Close (بستن): پلی‌سالید را با ایجاد یک خط یا قطعه قوس از آخرین نقطه مشخص شده به نقطه شروع جامد بسته می‌کند. حداقل باید سه نقطه مشخص شود تا از این گزینه استفاده شود.
 14. Undo (بازگشت): آخرین قطعه افزوده شده به پلی‌سالید را حذف می‌کند.

 

 

 

 


کلمات کلیدی:

دستورات اتوکد – سیویل استارز – مطالب ابر آشنایی با دستور PolySolid آشنایی با برنامه اتوکد ۲۰۱۱ و نحوه باز کردن آن ، آشنایی با پنجره comman و نحوه … با دستور PolySolid ، نحوه ترسیم منحنی مارپیچ ، نحوه بکارگیری دستور Extrude آموزش اتوکد ۲۰۰۷ (سه بعدی) – تبیان  – سلام. دوستان عزیز تو این تاپیک به آموزش اتوکد سه بعدی می پردازم. آموزش اتوکد دوبعدی … برای وارد شدن به محیط سه بعدی از محیط دوبعدی و برعکس از این دستور استفاده می کنیم. طریقه فعال نمودن: … Polysolid. برای سه بعدی کردن …  [PDF]دریافت فایل ﻁﺭﻳﻘﻪ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺗﻭﮐﺩ. ﺁﺷﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻭﺍﺭ ﻫﺎﻱ ﺍﺑﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﺗﻭﮐﺩ. ﻁﺭﻳﻘﻪ ﻣﺩﻳﺭﻳﺕ ﻧﻭﺍﺭ … ﺩﺭ ﺗﺭﺳﻳﻡ ﺧﻁﻭﻁ. ﺩﺳﺗﻭﺭ polyline. ﺑﺭﺍﻱ ﺗﺭﺳﻳﻡ ﭼﻧﺩ ﺧﻁﻲ. ﮔﺯﻳﻧﻪ center. ﺩﺭ ﺷﻳﻭﻩ ﺗﺭﺳﻳﻡ. Arc. ﺩﺭ ﺩﺳﺗﻭﺭ polyline. آموزش جامع نقشه کشی ساختمانی با اتوکد نحوه به کارگیری دستور Xline – روش برش دادن بخشی از موضوع با استفاده از … طریقه به کارگیری دستور Helix – آشنایی با امکانات دستور Polysolid – روش به … [PDF]بخش اول روش های وارد کردن دستور ها در مکانیکال دسکتاپ را نام ببرد. … دستور های مشترﻙ بین اتوکد و مکانیکال دسکتاپ را با روش های مختلف اجرا کند. …… Polysolid الف(. آموزش اتوکد سه بعدی – نیارش  – به طور کلی دو دسته اشیای سه بعدی قابل تولید در اتوکد موسوم به رویه‌ها و مدلها …. از این دستور برای بدست آوردن حجم مشترک دو حجم استفاده می‌کنید. آموزش اتوکد ۲۰۱۴ به زبان فارسی -۲بعدی و سه بعدی آموزش اتوکد فارسی. … شاید شما هم از کار کردن و حتی دیدن اتوکد ۲۰۱۴ لذت برده باشید یا اینکه دوست داشته باشید اتوکد را یادبگیرید و از …. دستور POLYSOLID. [PDF]اﺻﻮل ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺎ اﺗﻮﮐﺪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﯼ  ﺷﮏ ﺑﺮاﯼ ﮐﺎر در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﯼ اﺗﻮﮐﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺻﻮل ﮐﺎر و ﺗﺮﺳﻴﻢ و وﻳﺮاﻳﺶ در ﻣﺤﻴﻂ. دوﺑﻌﺪﯼ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ ….. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﮏ ﮐﺮﻩ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ . .١. دﮐﻤﻪ …. Poly solid. در ﻧﻮار اﺑﺰار. Modeling. را ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ . .٣. ﮐﻠﻴﮏ راﺳﺖ ﻧﻤﻮدﻩ و ﮔﺰﻳﻨﻪ. Height. را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻩ و ﺳﭙﺲ … دانلود فیلم آموزشی کار با نرم افزار اتوکد AutoCAD 2011 – وبسایت ..دانلود عکس، فیلم، فلش نحوه بکارگیری دستور Ortho ، آشنایی با قابلیت Grid ، طریقه استفاده از امکانات … با دستور PolySolid ، نحوه ترسیم منحنی مارپیچ ، نحوه بکارگیری دستور Extrude آموزش سه بعدی Autodesk AutoCAD 3D 2012 به زبان فارسی  نحوه ترسیم خطوط با استفاده از دستور ۳Dpoly – طریقه به کارگیری دستور helix – آشنایی با امکانات دستور polysolid – روش به کارگیری دستور thicken برای ایجاد … دستورات اختصاری اتوکد | نرم افزار عمران معماری دستورات اختصاری اتوکد دستورات اتوکد

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید