فرمان box در اتوکد سه بعدی (دستور برای ترسیم مکعب مستطیل یا جعبه توپر Solid)

فرمان box در اتوکد سه بعدی برای ترسیم مکعب مستطیل یا مکعب مربع از نوع توپر Solid می باشد.

علامت

برای اجرای دستور می بایست کلمه Box را در خط فرمان تایپ نموده و اینتر و یا اسپیس را بزنید.

و یا با فعال کردن فضای اتوکد سه بعدی از روبان گزینه باکس را انتخاب کنید.

با اجرای دستور پیام‌های زیر نمایش داده می‌شوند.

First Corner (گوشه اول):

شروع ترسیم جعبه با انتخاب گوشه اول می باشد.

Other Corner (گوشه دیگر):

وارد کردن نقطه گوشه مقابل و در نهایت ارتفاع پایه جعبه.

 

Center (مرکز):

ساخت جعبه با استفاده از یک نقطه مرکز مشخص.

 

  • Cube (مکعب):ساخت یک جعبه با اضلاع با طول مساوی.

 

  • Length (طول):

    ساخت یک جعبه با مقادیر طول، عرض و ارتفاعی که شما مشخص می‌کنید. طول متناسب با محور X، عرض با محور Y، و ارتفاع با محور Z است.

    وارد کردن مقدار مثبت، ارتفاع را در جهت مثبت محور Z فعلی می‌کشد. وارد کردن مقدار منفی، ارتفاع را در جهت منفی محور Z می‌کشد.

    پایه جعبه همیشه موازی با صفحه XY فعلی کشیده می‌شود. ارتفاع جعبه در جهت محور Z مشخص می‌شود. می‌توانید مقادیر مثبت و منفی برای ارتفاع وارد کنید.

 

 

 

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​