فرمان array در اتوکد (دستور ترسیم کپی منظم قطبی یا دایروی)

فرمان ARRAY در اتوکد به طراحان این امکان را می‌دهد که نسخه‌های متنوعی از یک شیء را در یک الگوی مشخص ایجاد کنند. این نسخه‌های مشابه می توانند به صورت مستطیلی منظم (دستور ARRAYRECT)، در امتداد یک مسیر (دستور ARRAYPATH) و یا در الگوی قطبی (دستور ARRAYPOLAR) ایجاد شوند.

1- مستطیلی (دستور ARRAYRECT):

دستور Rectangular Array به کاربران کمک میکند تا از موضوعات انتخابی کپی های منظم به صورت مستطیلی با مقادیر قابل تغییر، ایجاد کنند.

برای اجرای فرمان باید از منوی Modify بر روی گزینه ARRAY مکث کرده و بر روی گزینه Rectangular Array کلیک کنید.

و یا با استفاه از تایپ کامل دستور ARRAYRECT در مقابل خط فرمان، دستور را اجرا کنید.

پس از اجرای فرمان، اتوکد از کاربر درخواست انتخاب موضوعات را میکند.

بعد از انتخاب موضوع بلافاصله موضوع به صورت پویا ARRAY می شود. و گزینه هایی فعال میشوند.

 

ASsociative :

این گزینه مربوط به اجماع اشکار می شود. با انتخاب این گزینه دو گزینه YES و NO فعال میشوند.

YES : این گزینه باعث میشود که اجسام ARRAY شده به صورت بلاک باشند و قابل اصلاح. پیشنهاد میشود که این حالت را انتخاب کنید.

NO : با انتخاب این گزینه اجسام ARRAY شده به صورت جدا از هم و با خصوصیات قبلی خود ترسیم شوند.

 

Base point :

با انتخاب این گزینه میتوانی نقطه پایه ARRAY را تغییر دهید. توجه داشته باشید که نقطه مبدا اصلی به وسیله یک خط پویا به کاربر نمایش داده میشود و با انتخاب یک نقطه توسط موس ، نقطه مبدا تغییر میکند ولی جسم ترسیم شده تغییر مکان نمیدهد.همزمان یک گزینه دیگر فعال میشود.

Key point :

با انتخاب این گزینه میتوانید نقطه مبدا ARRAY را بر روی موضوع مشخص کنید. با حرکت موس روی موضوع یک علامت با رنگ قرمز به نشان انتخاب مکان فعال میشود. با کلیک موس میتوانید نقطه دلخواه را انتخاب کنید.

 

COUnt :

با انتخاب این گزینه میتوانید تعداد ستون های عمودی و ردیف افقی برای ARRAY را مشخص کنید.

با وارد کردن عدد اول ایم مقدار مربوط به ستون میشود و عدد دوم مربوط به ردیف در نظر گرفته میشود. و یک گزینه دیگر فعال میشود.

Expression :

انتخاب این گزینه به کاربر اجازه استفاده فرمول و معادله را میدهد. در این گزینه نیز ترتیب ورود اعداد به صورت ستون و ردیف است.

Spacing :

با انتخاب این گزینه میتوانید فاصله بین موضوعات را به ترتیب ورود اعداد برای ستون و ردیف وارد کنید.

و گزینه دیگری فعال میشود.

Unit cell :

با انتخاب این گزینه میتوانید توسط یک مستطیل پویا فواصل ستون و ردیف را با یک حرکت مشخص کنید.

COLumns :

با استفاده از این گزینه میتوانید به صورت اختصاصی فقط به روی مقادیر ستون تغییرات را اعمال کنید.

و گزینه دیگری فعال میشود.

Expression :

با انتخاب این گزینه میتوانید تعداد ستون ها را وارد کنید و با ورود مقدار گزینه Total نیز فعال میشود.

Total :

با انتخاب این گزینه میتوانید فاصله تمام شده هر موضوع تا موضوع آخر را از نقطه مبدا وارد کنید.

Rows :

با استفاده از این گزینه میتوانید به صورت اختصاصی فقط به روی مقادیر ردیف تغییرات را اعمال کنید.

و گزینه دیگری فعال میشود.

Expression :

با انتخاب این گزینه میتوانید تعداد ستون ها را وارد کنید و با ورود مقدار گزینه Total نیز فعال میشود.

Total :

با انتخاب این گزینه میتوانید فاصله تمام شده هر موضوع تا موضوع آخر را از نقطه مبدا وارد کنید.

Incrementing elevation :

بعد از وارد کردن مقدار برای گزینه Total گزینه بالا نیز مقداری از کاربر درخواست میکند که ارتفاع نیز ARRAY  اجرا میگردد.(این قسمت در AUTOCAD LT وجود ندارد)

Expression :

انتخاب این گزینه به کاربر اجازه استفاده فرمول و معادله را میدهد.

Levels :

با انتخاب این گزینه کاربر میتواند فاصله موضوعات را در فضای سه بعدی وارد کند.(این قسمت در AUTOCAD LT وجود ندارد)

Expression :

با انتخاب این گزینه میتوانید فاصله را در فضای سه بعدی وارد کنید و با ورود مقدار گزینه Total نیز فعال میشود.

Total :

با انتخاب این گزینه میتوانید ارتفاع تمام شده هر موضوع تا موضوع آخر را از نقطه مبدا وارد کنید.

 


 

 

2- مسیر (دستور ARRAYPATH):

این دستور توزیع یکنواخت کپی‌ها از شیء انتخابی در امتداد یک مسیر یا قسمتی از آن ایجاد می کند.

 

 


 

3- قطبی (دستور ARRAYPOLAR):

این دستور توزیع یکنواخت کپی‌ها از شیء در یک الگوی دایره‌ای حول یک نقطه مرکزی یا محور چرخش ایجاد می کند.

 

 

نکته 1: اشیاء اتریب (Attribute objects) قابل آرایه‌سازی نیستند و به طور خودکار از مجموعه انتخابی حذف می‌شوند.

نکته 2: متغیر سیستمی DELOBJ کنترل می‌کند که آیا اشیاء منبع آرایه پس از ایجاد حذف شوند یا نگه داشته شوند.

 

 

 

 

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *