دستور PURGE را در خط فرمان اتوکد اجرا کنید.

در پانل باز شده گزینه ی ALL ITEM را انتخاب کرده و تیک های پایین را بزنید.

حال روی دکمه ی Purge all کلیک کنید.

برنامه تمام بلوک های اضافی فایل که در نقشه استفاده نشده را حذف می کند و بدین ترتیب تا حد زیادی از حجم فایل میکاهد.خیلی وقت ها بدون اینکه بدانیم تعداد زیادی بلوک غیر قابل استفاده در فایل اتوکد وجود دارد.