دستور VIEWSECTIONSTYLE در اتوکد

۰ / ۰

VIEWSECTIONSTYLE (فرمان)

سبک های نمای بخش را ایجاد و اصلاح می کند.

علامت

بخش نمایش بخش مدیریت مدیر نمایش داده می شود. یک بخش نمای بخش مجموعه ای از تنظیمات نامگذاری شده است که ظاهر نمای بخش ها و خطوط بخش را کنترل می کند. شما برای مشخص کردن سریع قالب کلیه اشیاء که نمایش بخش ها و خطوط بخش هستند ، و برای اطمینان از مطابقت آنها با استانداردها ، از سبک های مشاهده بخش استفاده می کنید .

VIEWSECTIONSTYLE (Command)

Creates and modifies section view styles.

Find

The Section View Style Manager is displayed.

A section view style is a named collection of settings that control the appearance
of section views and section lines. You use section view styles to quickly specify
the format of all objects that form section views and section lines, and to ensure
that they conform to standards.

Learning AutoCad

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code