لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور TEMPOVERRIDES (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور TEMPOVERRIDES (متغیر سیستم) در اتوکد

کلیدهای نادیده گرفتن موقت را برای ترسیم وسایل کمک می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

یک کلید چشم پوشی موقت کلیدی است که می توانید آن را نگه دارید تا به طور موقت یکی از وسایل نقاشی را که در کادر گفتگوی تنظیمات تنظیم شده است روشن یا خاموش کنید. به عنوان مثال ، حالت Ortho ، ضربه محکم و ناگهانی شی یا حالت قطبی.

0

خاموش

1

بر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.