لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور TARGET (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور TARGET (متغیر سیستم) در اتوکد

مختصات UCS از نقطه هدف را برای پیش بینی چشم انداز در نمای فعلی ذخیره می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: سه بعدی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0000،0.0000،0.0000

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.