لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SHARE در اتوکد

اشتراک (فرمان)

کپی آنلاین AutoCAD WS از ترسیم فعلی را با سایر کاربران به اشتراک می گذارد. منسوخ این دستور با دستور ONLINESHARE جایگزین شده است.

SHARE (Command)

Shares the AutoCAD WS online copy of the current drawing with other users.

Obsolete. This command has been replaced by the ONLINESHARE command.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.