لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SECURITYOPTIONS در اتوکد

SECURITYOPTIONS (فرمان)

محدودیت های امنیتی برای اجرای پرونده های اجرایی در اتوکد را کنترل می کند. کادر گفتگوی گزینه های امنیتی نمایش داده می شود.

SECURITYOPTIONS (Command)

Controls the security restrictions for running executable files in AutoCAD.

The Security Options dialog box is displayed.

Learning AutoCad

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.