لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SCALELISTEDIT در اتوکد

SCALELISTEDIT (فرمان)

لیستی از مقیاسهای موجود برای نماهای طرح ، صفحه بندی و نقشه را کنترل می کند.

علامت

لیستی از مقیاسهای از پیش تعریف شده مورد استفاده در طول برنامه را نشان می دهد. این لیست به راحتی قابل تغییر است تا فقط مقیاس های مورد نیاز خود را نمایش دهید. کادر گفتگوی ویرایش مقیاس نمایش داده می شود.

SCALELISTEDIT (Command)

Controls the list of scales available for layout viewports, page layouts, and plotting.

Find

Displays a list of predefined scales used throughout the program. This list can be
easily modified to display only the scales you need.

The Edit Scale List dialog box is displayed.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.