لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور RENDEREXPOSURE در اتوکد

RENDEREXPOSURE (فرمان)

تنظیمات مربوط به محیط ارائه را کنترل می کند.

علامت

پالت Render Environment & Exposure نمایش داده می شود.

RENDEREXPOSURE (Command)

Controls the settings related to the rendering environment.

Find

The Render Environment & Exposure palette is displayed.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.