لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور RENAME در اتوکد

RENAME (فرمان)

نام های اختصاص یافته به مواردی مانند لایه ها و سبک های ابعادی را تغییر می دهد.

علامت

اشیاء نامگذاری شده دسته بندی مواردی مانند لایه ها ، سبک های ابعاد ، سبک جدول ها ، سبک های متن و غیره هستند. اکیداً توصیه می شود که کنوانسیون های نامگذاری استاندارد را برای آنها ایجاد کرده و در ترسیم فایل های قالب ذخیره کنید. کادر گفتگوی تغییر نام نمایش داده می شود. اگر نام سریع را در قسمت Command وارد کنید ، گزینه ها نمایش داده می شوند.

RENAME (Command)

Changes the names assigned to items such as layers and dimension styles.

Find

Named objects are categories of items such as layers, dimension styles, table styles,
text styles, and so on. It is strongly recommended that you create standard naming
conventions for them and save them in drawing template files.

The Rename dialog box is displayed.

If you enter -rename at the Command prompt, options are displayed.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.