لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور MATEDITOROPEN در اتوکد

MATEDITOROPEN (فرمان)

ویرایشگر مواد را باز می کند.

علامت

ویرایشگر مواد نمایش داده می شود.

MATEDITOROPEN (Command)

Opens the Materials Editor.

Find

The Materials Editor is displayed.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.