لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LAYOUTWIZARD در اتوکد

LAYOUTWIZARD (فرمان)

یک برگه طرح جدید ایجاد می کند و تنظیمات صفحه و نقشه را مشخص می کند.

Wizard Layout نمایش داده می شود.

LAYOUTWIZARD (Command)

Creates a new layout tab and specifies page and plot settings.

The Layout wizard is displayed.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.