لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LAYDEL در اتوکد

LAYDEL (فرمان)

همه اشیاء را روی یک لایه پاک کرده و لایه را تمیز می کند.

علامت

این دستور همچنین تعاریف بلوکی را که برای حذف لایه استفاده می شود ، تغییر می دهد. اشیاء روی آن لایه نیز از کلیه تعاریف بلوک حذف شده و بلوک های آسیب دیده مجددا تعریف می شوند.

در صورت وارد کردن سریع -LAYDEL در قسمت Command ، گزینه ها نمایش داده می شوند.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

شیء را روی لایه انتخاب کنید تا حذف شود

یک شیء را روی لایه ای که می خواهید حذف کنید مشخص می کند.

نام

کادر محاوره ای Delete Layers را نشان می دهد.

LAYDEL (Command)

Deletes all objects on a layer and purges the layer.

Find

This command also changes block definitions that use the layer to be deleted. Objects
on that layer are also deleted from all block definitions and the affected blocks
are redefined.

If you enter -LAYDEL at the Command prompt, options are displayed.

The following prompts are displayed.

Select object on layer to delete

Specifies an object on the layer you want to delete.

Name

Displays the Delete Layers dialog box.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.