لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HATCHSETORIGIN در اتوکد

HATCHSETORIGIN (فرمان)

محل شروع تولید الگوی تخم را برای یک دریچه انتخاب شده کنترل می کند. نقطه مبدا دریچه را برای دریچه های جامد و شیب کنترل می کند. می توانید چندین اشیاء دریچه را انتخاب کرده و تغییر دهید و منشأ دریچه آنها را برای چند دریچه همزمان بطور همزمان تغییر دهید.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

شیء دریچه را انتخاب کنید
شیء دریچه را انتخاب می کند.
منشاء جدید دریچه را انتخاب کنید
محل مبدا را در الگوی دریچه مشخص می کند.

HATCHSETORIGIN (Command)

Controls the starting location of hatch pattern generation for a selected hatch.

Controls the hatch origin location point for solid and gradient hatches. You can
select and change multiple hatch objects and change their hatch origin for multiple
hatches at the same time.

The following prompts are displayed.

Select hatch object
Selects the hatch object.
Select new hatch origin
Specifies the location of origin point within the hatch pattern.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *