لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HATCHSETBOUNDARY در اتوکد

HATCHSETBOUNDARY (فرمان)

یک دریچه انتخاب شده را دوباره تعریف یا پر کنید تا با یک مرز بسته متفاوت مطابقت داشته باشد. دریچه انتخابی را در یک مرز یا هندسه انتخاب شده قرار دهید.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

شیء دریچه را انتخاب کنید
شی را برای برش انتخاب می کند.
اشیاء مورد استفاده برای مرز جدید را انتخاب کنید:
مرز یا هندسه جدید را انتخاب می کند.

HATCHSETBOUNDARY (Command)

Redefines a selected hatch or fill to conform to a different closed boundary.

Trims a selected hatch to within a selected boundary or geometry.

The following prompts are displayed.

Select hatch object
Selects hatch object to be trimmed.
Select objects to be used for the new boundary:
Selects the new boundary or geometry.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *