لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GRAPHSCR در اتوکد

GRAPHSCR (فرمان)

پنجره متن را برای نمایش در پشت پنجره برنامه ایجاد می کند.

اگر خط فرمان متصل است ، می توانید F2 را نیز فشار دهید تا ترتیب نمایش پنجره متن و پنجره برنامه تغییر کند.

GRAPHSCR (Command)

Causes the text window to display behind the application window.

If the command line is docked, you can also press F2 to change the display order of
the text window and the application window.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.