لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GCCONCENTRIC در اتوکد

GCCONCENTRIC (فرمان)

دو قوس ، دایره یا بیضی را به همان نقطه مرکزی محدود می کند.

علامت

این دستور معادل گزینه Concentric در GEOMCONSTRAINT است.

در زیر موارد و اشیاء محدودیت معتبر وجود دارد:

  • دایره
  • قوس
  • قوس پلی لاین
  • بیضوی

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

هدف – شی

یک شی را برای محدود کردن انتخاب می کند.

شیء اول

حلقه اول ، قوس یا بیضی را که محدود می شود انتخاب می کند.

شیء دوم

حلقه دوم ، قوس یا بیضی را برای محدود کردن انتخاب می کند.

GCCONCENTRIC (Command)

Constrains two arcs, circles, or ellipses to the same center point.

Find

This command is equivalent to the Concentric option in GEOMCONSTRAINT.

Following are the valid constraint objects and points:

  • Circle
  • Arc
  • Polyline arc
  • Ellipse

The following prompts are displayed.

Object

Selects an object to be constrained.

First object

Selects the first circle, arc, or ellipse to be constrained.

Second object

Selects the second circle, arc, or ellipse to be constrained.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *