لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMINSPECT در اتوکد برای اضافه یا حذف اطلاعات به خطوط اندازه گذاری

DIMINSPECT (فرمان)

اطلاعات بازرسی را برای خطوط اندازه گذاری اضافه یا حذف می کند.

 

 علامت

 

ابعاد بازرسی مشخص می کند که اغلب قطعات تولید شده چگونه باید بررسی شوند تا اطمینان حاصل شود که مقدار ابعاد و تحمل قطعات در محدوده مشخص شده است.

کادر گفتگوی Inspection Dimension نمایش داده می شود و به شما امکان می دهد ابعاد بازرسی را به خطوط اندازه گذاری موجود اضافه یا حذف کنید.

DIMINSPECT (Command)

Adds or removes inspection information for a selected dimension.

Find

Inspection dimensions specify how frequently manufactured parts should be checked
to ensure that the dimension value and tolerances of the parts are within the specified
range.

The Inspection Dimension dialog box is displayed and allows you to add or remove inspection
dimensions from an existing dimension.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.