لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DCDISPLAY در اتوکد

 

DCDISPLAY (فرمان)

محدودیت های پویا مرتبط با مجموعه ای از اشیاء را نمایش یا پنهان می کند.

علامت

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

اشیاء را انتخاب کنید
اشیاء را برای نمایش یا پنهان کردن محدودیت های بعدی مشخص می کند.
نشان دادن
محدودیت های پویا برای اشیاء انتخاب شده را نشان می دهد.
پنهان شدن
نمایش محدودیت های پویا برای اشیاء انتخاب شده را سرکوب می کند.

 

DCDISPLAY (Command)

Displays or hides the dynamic constraints associated with a selection set of objects.

Find

The following prompts are displayed.

Select Objects
Specifies the objects to display or hide the dimensional constraints.
Show
Displays the dynamic constraints for the selected objects.
Hide
Suppresses the display of dynamic constraints for the selected objects.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.