لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CVREBUILD در اتوکد

CVREBUILD (فرمان)

شکل سطوح و منحنی های NURBS را بازسازی می کند.

علامت

اگر در ویرایش ستون های کنترل مشکل دارید یا بسیاری از راس های کنترل وجود دارد ، می توانید یک سطح یا منحنی با رأس کنترل کمتر در جهت U یا V را بازسازی کنید . CVREBUILD همچنین به شما امکان می دهد درجه یا منحنی سطح را تغییر دهید.

اگر یک سطح را انتخاب کنید ، کادر گفتگوی Rebuild Surface نمایش داده می شود. اگر spline را انتخاب کنید ، کادر گفتگوی Rebuild Curve نمایش داده می شود.

CVREBUILD (Command)

Rebuilds the shape of NURBS surfaces and curves.

Find

If you have difficulties editing the control vertices or there are too many control
vertices, you can rebuild a surface or curve with less control vertices in the U or V direction. CVREBUILD also allows you to change the degree of the surface or curve.

If you select a surface, the Rebuild Surface dialog box is displayed. If you select
a spline, the Rebuild Curve dialog box is displayed.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.