لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور BLOCK در اتوکد

BLOCK (فرمان)

یک تعریف بلوک از اشیاء انتخاب شده ایجاد می کند.

علامت

کادر گفتگوی Block Definition نمایش داده می شود. اگر -BLOCK را در خط فرمان وارد کنید ، گزینه ها نمایش داده می شوند. شما با انتخاب اشیاء ،  شخص کردن یک نقطه درج و نامگذاری آن ، یک تعریف بلوک ایجاد می کنید .

BLOCK (Command)

Creates a block definition from selected objects.

Find

The Block Definition dialog box is displayed.

If you enter -BLOCK at the Command prompt, options are displayed.

You create a block definition by selecting objects, specifying an insertion point,
and giving it a name.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *