لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور ATTEXT در اتوکد خروجی متنی اتریب ها (Attribute)

ATTEXT (فرمان)

با استفاده از این دستور می توان از اتریب های (Attribute) موجود در محیط ترسیم اتوکد خروجی متنی تهیه کرد. به عبارت دیگر داده های متنی و اطلاعاتی مرتبط با یک بلوک را به یک پرونده نسبت می دهند.

کادر گفتگوی Atribute Extraction نمایش داده می شود.

ATTEXT (Command)

Extracts attribute data, informational text associated with a block, into a file.

The Attribute Extraction dialog box is displayed.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.