لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور ATTEDIT در اتوکد

ATTEDIT (فرمان)

با استفاده از این دستور می توان اتریب های (Attribute) موجود در محیط ترسیم اتوکد را ویرایش کرد. تغییرات ویژگی اطلاعات را در یک بلوک قرار می دهند.

 علامت

 

کادر گفتگوی ویرایش ویژگی ها برای ویرایش مقادیر ویژگی برای یک بلوک خاص نمایش داده می شود .

اگر دستور -ATTEDIT را وارد کنید، می توانید به سرعت هر دو مقدار ویژگی و خصوصیات مستقل از یک بلوک، تغییر دهید.

لیست گزینه ها

اعلان زیر نمایش داده می شود:

مرجع بلوک را انتخاب کنید
مرجع بلوک را انتخاب کنید که مقادیر صفتی را که می خواهید به روز کنید.

ATTEDIT (Command)

Changes attribute information in a block.

Find

The Edit Attributes dialog box is displayed to edit attribute values for a specific
block.

If you enter -ATTEDIT at the Command prompt, you can modify both attribute values
and attribute properties, independent of a block.

List of Options

The following prompt is displayed.

Select block reference
Select the block reference whose attribute values you want to update.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.