لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور ADCCLOSE

این دستور باعث بسته شدن پنجره مرکز طراحی و جستجو می شود.

 

 

 

منابع مرتبط
دستورات برای DesignCenter

مفاهیم مرتبط
درباره دسترسی به Content DesignCenter

ADCCLOSE (Command)

Closes DesignCenter.

Closes the DesignCenter â„¢ window.

Learning AutoCad

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.