لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور 3DCORBIT

دستور 3DCORBIT

دستور 3DCORBIT در اتوکد به منظور چرخش اشکال سه بعدی (برای مشاهده) در راستاهای مختلف می باشد. با استفاده از این دستور می توان به راحتی یک شکل سه بعدی در راستاهای مختلف چرخاند. برای استفاده از این دستور ابتدا 3DCO را در خط فرمان تایپ کرده و اینتر بزنید. در ویدئو زیر می توانید کاربرد این دستور را ملاحظه کنید.

 

 

 

 

 


3DCORBIT (Command)

Rotates the view in 3D space with continuous motion.

Find

You can view your entire drawing or select one or more objects before starting the
command.

Selecting one or more objects before starting this command limits the display to those
objects only.

While the command is active, right-click to display additional options from a shortcut
menu.

Learning AutoCad

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.