دستور TDINDWG (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور TDINDWG (متغیر سیستم) در اتوکد

کل زمان ویرایش را ذخیره می کند ، یعنی کل زمان سپری شده بین صرفه جویی در ترسیم فعلی.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: متفاوت است

قالب:

<تعداد روز. <کسری اعشاری از روز

برای محاسبه تعداد ثانیه ، کسر اعشاری را در TDINDWG با 86400 ثانیه ضرب کنید.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران