Block اتوکد

فرمان toolpalettes در اتوکد (دستور تولز پالت ابزار استاندارد آماده اتوکد)

فرمان TOOLPALETTES پنجره ابزارهای اتوکد را باز می‌کند. به عبارت دیگر با استفاده از این دستور می توانید از جدول ابزار استاندارد آماده اتوکد را استفاده کرده و آنها را فراخوانی نمائید. از ابزارهای این

ادامه مطلب »