آموزش اتوکد 2012 مقدماتی

فرمان open (باز کردن فایل نقشه با استفاده از دستور OPEN در اتوکد )

این دستور به منظور باز کردن یک فایل اتوکد یک نقشه موجود مورد استفاده قرار می گیرد. نماد  با اجرای این فرمان در اتوکد پنجره انتخاب فایل (جعبه گفتگوی انتخاب استاندارد فایل) نمایش داده می‌شود.

ادامه مطلب »