آموزش اتوکد 2012 مقدماتی

فرمان list (دستور لیست در اتوکد – مشاهده خواص و اطلاعات اشیاء)

دستور LIST در اتوکد ویژگی‌های اشیاء انتخاب شده شامل طول، مختصات، مساحت، محیط، شعاع و … را نمایش می‌دهد. نماد برای اجرای فرمان لیست در اتوکد می توانی اشیاء ای که می خواهید مشخصات آنها

ادامه مطلب »