آموزش اتوکد 2012 مقدماتی

فرمان qselect در اتوکد (ترفند انتخاب سریع اشیاع با استفاده از فیلتر و دستور حرفه ای Quick Select)

دستور حرفه ای Quick Select یکی از دستورات بسیار حرفه ای و از ترفند های اتوکد است که قدرت بسیار زیادی در تسریع سرعت ترسیم و نیز کارهای ویرایشی مان بر روی نقشه ها دارد.

ادامه مطلب »