آموزش اتوکد 2012 مقدماتی

خروجی گرفتن از اتوکد به اکسل

به این پست هم نگاه کنید دانلود لیسپ خروجی گرفتن از اشیاء اتوکد در جدول و فایل اکسل csv   شروع روند استخراج داده ها با استفاده از فرمان DATAEXTRACTION شروع می شود . گزینه ها

ادامه مطلب »