دستور SPLFRAME (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SPLFRAME (متغیر سیستم) در اتوکد

نمایش مارپیچها و اشیاء مش صاف را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0
0
  • چند ضلعی کنترل مارپیچ را نشان نمی دهد.
  • اشیاء مش صاف را در صورت صاف بودن نشان می دهد.
  • لبه های نامرئی صورت های سه بعدی یا مش های چند سطحی را نشان نمی دهد.
1
  • چندضلعی کنترل مارپیچ را نمایش می دهد.
  • اشیاء مش غیرمستقیم را نمایش می دهد ، حتی اگر صاف شده باشند.
  • لبه های صورت های سه بعدی و مش های چند سطحی را نشان می دهد.
توجه: برای كنترل نمایش عمودهای كنترل برای اسپلین ها ، از دستورات CVSHOW و CVHIDE استفاده كنید (در اتوكد LT موجود نیست).

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران