دستور RENDERTIME (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور RENDERTIME (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد دقایقی را که موتور رندر برای تصحیح تکراری تصویر ارائه شده استفاده می کند را مشخص می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 10

موتور رندر نتایج یک تصویر ارائه شده بین تکرارها یا سطوح را تجزیه و تحلیل می کند تا مشخص کند که در آن می توان پیشرفت هایی ایجاد کرد. با افزایش زمان ارائه ، کیفیت تصویر ارائه شده را بهبود می بخشد زیرا می توان تکرارهای بیشتری انجام داد ، اما پیشرفت های انجام شده بین تکرارها ممکن است با زمان طولانی ارائه کمتر قابل تشخیص باشد.

دامنه معتبر 1 تا 32767 است.

متغیر سیستم RENDERTARGET نشان می دهد که آیا ارائه بر اساس تعداد معینی از سطح یا محدودیت زمانی برای کنترل کیفیت تصویر ارائه شده است. مدت زمان ارائه توسط این متغیر سیستم مشخص می شود ، در حالی که تعداد سطوح یا تکرارها توسط متغیر سیستم RENDERLEVEL مشخص شده است.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران