دستور QLEADER در اتوکد

QLEADER (فرمان)

حاشیه نویسی از رهبر و رهبر ایجاد می کند. در بیشتر موارد ، توصیه می شود که از دستور MLEADER برای ایجاد اشیاء رهبر استفاده کنید.

گزینه های زیر با QLEADER در دسترس است:

 • قالب حاشیه نویسی و حاشیه نویسی رهبر را مشخص کنید
 • مکانی را انتخاب کنید که رهبران به حاشیه نویسی متن چند خطی متصل شوند
 • تعداد بخش های رهبر را محدود کنید
 • زاویه بخش های رهبر اول و دوم را محدود کنید

می توانید از کادر محاوره ای Leader Settings برای سفارشی کردن دستور استفاده کنید به گونه ای که شما را برای تعداد نقاط رهبر و نوع حاشیه نویسی متناسب با نیازهای نقاشی خود از شما درخواست می کند. اگر ابعاد انجمنی با DIMASSOC روشن باشد ، نقطه شروع رهبر می تواند با مکانی روی یک شی همراه باشد. اگر جابجایی جابجا شود ، فلش فلش به جسم متصل می شود و خط رهبر کشیده می شود ، اما متن یا قاب کنترل ویژگی در جای خود باقی می ماند.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

نقطه اول رهبر
نقطه شروع برای اولین بار در یک سری از بخشهای Leader را مشخص می کند. تعداد تنظیمات امتیاز در برگه Leader Line و Arrow در کادر گفتگوی تنظیمات Leader ، تعداد درخواست های مربوط به امتیازات رهبر را محدود می کند.
عرض

عرض رشته متن را مشخص می کند. اگر مقدار عرض متن را روی 0.00 تنظیم کنید ، عرض متن چند خط نامحدود است.

تحمل

(در دسترس بودن Inf Tolerance در برگه حاشیه نویسی از کادر گفتگوی تنظیمات Leader انتخاب شده است ) کادر گفتگوی تحمل هندسی را نشان می دهد. از کادر محاوره ای برای ایجاد قاب کنترل ویژگی تحمل استفاده کنید.

نام بلوک
(در صورت انتخاب مرجع بلوک در برگه حاشیه نویسی از کادر گفتگوی تنظیمات رهبر موجود است )نام یک بلوک برای درج در انتهای خط رهبر را مشخص می کند.

 • ؟ بلوک های تعریف شده در نقشه را لیست می کند.
 • محل درج. محل نصب بلوک را مشخص می کند. دستورات همانند دستور -INSERT است .

تنظیمات

کادر گفتگوی Leader را نشان می دهد.

QLEADER (Command)

Creates a leader and leader annotation.

In most cases, it is recommended that you use the MLEADER command to create leader
objects.

The following options are available with QLEADER:

 • Specify leader annotation and annotation format
 • Set the location where leaders attach to multiline text annotation
 • Limit the number of leader segments
 • Constrain the angle of the first and second leader segments

You can use the Leader Settings dialog box to customize the command so that it prompts
you for the number of leader points and the annotation type suited to your drawing
needs.

If associative dimensioning is turned on with DIMASSOC, the leader start point can
be associated with a location on an object. If the object is relocated, the arrowhead
remains attached to the object and the leader line stretches, but the text or feature
control frame remains in place.

The following prompts are displayed.

First Leader Point
Specifies the start point for the first in a series of leader segments. The Number
of Points setting on the Leader Line & Arrow tab of the Leader Settings dialog box
limits the number of prompts for leader points.
Width

Specifies the width of the text string. If you set the text width value to 0.00, the
width of the multiline text is unlimited.

Tolerance

(Available inf Tolerance is selected on the Annotation tab of the Leader Settings
dialog box)

Displays the Geometric Tolerance dialog box. Use the dialog box to create the tolerance
feature control frame.

Block name
(Available if Block Reference is selected on the Annotation tab of the Leader Settings
dialog box)Specifies the name of a block to insert at the end of the leader line.

 • ?. Lists the blocks defined in the drawing.
 • Insertion point. Specifies where to insert the block. The prompts are the same as for the -INSERT
  command.

Settings

Displays the Leader Settings dialog box.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *