دستور PUBLISHALLSHEETS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PUBLISHALLSHEETS (متغیر سیستم) در اتوکد

بارگیری محتوای سند فعال یا کلیه اسناد باز را در کادر گفتگوی انتشار مشخص می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 1

0

فقط محتویات سند فعلی (طرح بندی ها و / یا فضای مدل) به طور خودکار در لیست انتشار بارگیری می شوند

1

محتویات (چیدمان ها و / یا فضای مدل) کلیه اسناد باز اتوکد به طور خودکار در لیست انتشار بارگیری می شود

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران